Януари 2021 г.


Септември 2020 г.


Юли 2018 г.


Специален дизайн за TUNING SHOW 2018 (16. – 17.06., IEC София).


Специален дизайн за TUNING SHOW 2017 (17. – 18.06., IEC София).