От днес имате възможността да получите Вашата карта за отстъпка под формата на виртуален код (вместо пластика). Кодът се добавя в мобилно приложение за карти за отстъпка (примерно www.stocardapp.comwww.cardbox.bg и др.).