1. ЗАРЕДИ!

2. УЧАСТВАЙ!

3. СПЕЧЕЛИ!


Зареди с твоята карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ на стойност 200 лв. до 31.12.2020 г. и спечели едно от 50 якета Softshell (само размер М) с трипластова мембрана! Играта е валидна за всички бензиностанции ЕКО в страната. За да участваш в играта е нужно единствено да попълниш своите данни във формата по-долу и да въведеш номера на твоята карта за отстъпка. Успех!Официални правила за участие в играта


1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта “Зареди на стойност 200 лв. на бензиностанции ЕКО спечели зимно яке!”, наричана за краткост “Игра” се провежда на сайта www.tuningcards.bg при следните условия:
Организатор на Играта е Тунинг Карс ЕООД наричано по-долу за краткост „Организатор”.  Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в Играта. Организаторът си запазва правото да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на сайта www.tuningcards.bg и на Facebook страницата на ТУНИНГ БГ с адрес: https://www.facebook.com/tuningbgforum/
Изпълнител на играта e Тунинг Карс ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 77, с ЕИК 205156838, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

2. Механизъм и период на Играта
Клиент на бензиностанции ЕКО България заредил с валидна карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ на територията на страната на стойност над 200 лв. в рамките на месец декември (01.12 – 31.12), печели едно от общо 25 зимни якета.

  • Периодът на провеждане на играта е 01.12.2022 г. – 31.12.2020 г. в 23:59 ч. или до изчерпване на количествата.
  • Печелившите ще бъде оповестени с пост на стената на Facebook страницата на ТУНИНГ БГ: https://www.facebook.com/tuningbgforum/
  • Участието в Играта е обвързано с покупка от страна на Участниците.
  • Всеки картодържател заредил на стойност над 200 лв. участва с номера на своята карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ като изпрати своите данни за участие и номера на картата.
  • Всеки участник има право на едно участие.
  • С изпращане на данните си участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила и потвърждава, че отговаря на условията за участие, описани в т. 3.

3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години, което изпълни условията, описани в т. 2. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за Организатора и Изпълнителя „Тунинг КАРС ЕООД“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други неописани в настоящите Официални правила методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата ТУНИНГ БГ.

4. Оповестяване на победители става чрез пост във Facebook страницата на ТУНИНГ БГ и Тунинг Кардс, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.

Facebook страницата на ТУНИНГ БГ се намира на следния адрес:  https://www.facebook.com/tuningbgforum/

За да получат наградата си, печелившите участници следва да попълнят формуляра за получаване на наградата в офис на ЕКОНТ или чрез лично предаване в офиса на Тунинг Карс ЕООД в гр. София, бул. Черни връх 77.

Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила.
Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.


5. Награда
Наградата е: 50 зимни якета брандирани с логото на ТУНИНГ БГ и ЕКО България.
Победителите ще бъдат 50 на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си от офиса на организатора или чрез куриер със заплащане на транспортните разходи за тяхна сметка.

  • Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.
  • Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

6. Лични данни

Администратор на личните данни, които се събират и обработват при реализирането на Играта е „Тунинг Карс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 77, с ЕИК 205156838. Повече информация, свързана с обработването на лични данни можете да намерите тук.